Tomten = STOR GROP

När du bygger hus är markarbetet det första man gör. Eftersom det är en stor grop mitt på tomten och den sluttar en del (ca 1 m från ena gaveln till den andra) måste vi bestämma vilken nivå vi vill att huset ska stå på. Vi kommer att behöva komplettera tomten med en del fyllnadsmaterial för att det inte ska upplevas att huset står i en ”grop”. Priset på fyllnadsmaterial får avgöra hur mycket vi kan tänka oss fylla upp tomten. Ibland kan man komma över sådant billigt, om man har tur.

Det finns åtskilliga annonser på blocket om fyllnadsmassor som bortskänkes men transporten är inte gratis. Vi beslutar för att fråga blivande grannar som bygger i område om de är intresserade av att bli av med material som de grävt ut. Runt hörnet har vi en granne som skänker två stora högar en med sten och en med matjord mot transportkostnaden. Kostnad 4.338 kr

Sit planen visar att det är 560 kvm som ligger högre allt behöver inte fyllas upp 1 m men det ger en bra indikation och ytan som ska stenläggas/grusas är ca 225 kvm.

Vilken höjd huset ska placeras på som kommunen godkänner?

I markarbetet ingår vanligen

  • Schaktning för grund
  • Återfyllnad
  • Dränering
  • Nedläggning av tomrör för inkommande dagvatten,  och avlopp, dagvatten, spillvatten, färskvatten, el samt eventuellt bredband eller kabel-tv
  • Utplacering av massor runt huset

I Trivselhus kalkyl ingår det 1 ton/m2 singel och makadam för grundläggningen. Rent grus/singel/makadam väger ca 1,5 ton/m3. Ett lass med ca 9m3 har en vikt på ca 14 ton.

Grundläggning är ofta en del av markentreprenaden. Markentreprenad inkl. grund läggning av en platta på 150 kvm kostar ca 1.500 kr/kvm inkluderat servisledningar och ett ton fyllnadsmassor per kvm.  Det blir betydligt dyrare om du måste spränga för grunden eller servisledningar eller om det måste pålas för att marken är sank.

I vårt fall valde vi att provgräva för att vet om vi behöver spränga för avlopp. Provgrävningen för avlopp kostade 850 kr.

Foto G. Buhre

Anbud från mark- och grund- entreprenör/leverantör

Vid markentreprenader kan det ibland vara mer lönsamt med löpande räkning. Detta beror på att det ofta råder osäkerhet om vad som döljer sig under marken. Vid begäran om fast pris överkompenserar entreprenören sig därför regelmässigt.

Lämna ett svar