Tomtköp

Även vid tomtköp har köparen en omfattande undersökningsplikt. Om det anges att en tomt är ”byggklar” så ska man exempelvis inte behöva vidta omfattande sprängningsarbeten innan byggnationen.

Möte med banken om bolån det var inte några problem, fick bolånelöfte på 720.000 kr där jag belåna min befintliga fastighet direkt. Lovade att säga till i god tid innan jag behöver pengarna så att de kan få fram reverser.

Handpenning om 20.000 kr inbetald och därmed upprättas köpekontrakt av Tekniska Förvaltningen den 13 januari 2010.

  • Datum på köpekontraktet är av stor betydelse för våra husplaner.
  • Villkoret av kommunen om att jag ska bygga senast i januari 2012.
  • För beskattning av husförsäljningen. Jag måste be om preliminärt uppskov med att betala skatt på vinsten eftersom jag ska bygga/köpa ny bostad.
  • Jag sålde mitt gamla hus 2010 vilket innebär att jag måste köpa ny bostad senast den 31 december 2011 och ha flyttat in i huset senast den 2 maj 2012.

Om priset som du betalar för den nya bostaden är minst lika högt som det du får för den sålda bostaden kan du få uppskov med hela vinsten, dock maximalt ett uppskovsbelopp som motsvarar andelen av 1.450.000 kr som är takbeloppet.

Länk till Skatteverkets sida.

 

Vilka kostnader tillkommer?

Avgifter som tillkommer vid byggnation av bostadshus.

Vatten- och avloppsanslutning för enbostadshus 86.874 kr
El-anslutning 18.750 kr inkl. moms
Bygglov och bygganmälan
Byggnadsarea 150/200 kvm
Planenlig ca 17.500 kr/22.500 kr
Ej planenlig ca 20.000 kr/25.000 kr
Eventuell planavgift
Byggnadsarea 150/200 kvm ca 19.000 kr/24.500 kr
Ny avgift vid bygglov:
Kartavgift 440 kr
Bestyrkt utdrag ur primärkarta ca 5.000 kr (för tomt under 1500 kvm)
Utstakning/lägeskontroll Timtaxa 550 kr
Preliminär kostnad för ett bostadshus: Utstakning ca 5.000kr
Lägeskontroll ca 1.200 kr

Källa: Båstads kommun Tekniska kontoret 2000-01-21

Lämna ett svar