Budget

Priset på tomten. Det är viktigt att räkna med samtliga kostnader som tomtvalet medför så som sprängning eller fyllnadsmassor. Utan geoteknisk undersökning är det svårt att säga vad som döljer sig under ytan. En mardröm för många husbyggare är sprängning för grund och servisledningar det kan få kostnaderna att för mark- och grund att bli 600.000 kr eller mer. Sprängning innebär även att man kan få ansöka om tillstånd och det kan påverka byggtiden och planering.

En geoteknisk undersökning kan kosta 10.000 – 20.000 kr är en stor kostnad men å andra sidan räcker den summan ofta till de merkostnader som kan uppstå. Den ultimata marken för grundläggning är grusås. Med naturlig dränering och minimal risk för tjälskador.

Hur mycket fyllnadsmassor som följer med i markarbete och grundläggning skiljer sig åt mellan husleverantörer. Det är inte helt lätt att skaffa sig kontroll en del räknar i ton och andra i kubikmeter.

Lämna ett svar