Underarbetet avgörande för bra gräsmatta

Många tror att det är en barnlek att anlägga en gräsmatta men egentligen är det så enkelt eller svårt som man vill göra det. I helgen fick jag ca 110 kubik matjord som Per dragit ut så jämnt som möjligt med grävmaskin.

Eftersom det är första gången så lär jag mig…

Jorddjupet bör vara åtminstone tio centimeter. Jorden visade sig vara väldigt lerig.

Förbättra jorden
Det gäller att göra jorden så gräsvänlig som man bara kan. Gräs trivs bäst på en väldränerad och något sandig jord så har man inte redan det bör man tillföra ett 5 cm tjockt lager mulljord följt av ett lika tjockt lager av sand och grus, som ska blandas som sagt det en hel del arbete som blir lättare om man lånar eller hyr, en jordfräs.

Lämna ett svar