Hitta rätt färgsättning – få en vacker fasad

Tänk på helheten!
Det är en utmaning att välja färg till huset eftersom det finns så mycket att ta hänsyn till.

Välja putsfärg
Det finns flera olika färger på puts och precis som med träfasader måste man ta hänsyn till storleken på huset, fönster & vinklar som ger skuggeffekter, eventuella nära grannars husfärg, hög vegetation omkring, husets belägenhet på tomten… inte minst var i landet tomten finns etc. påverkar den totala färgkänslan på huset. Speciellt om man väljer en ljus färg.

Vi har valt färgen NCS S 3010-G50Y (grön) på dörrar och fönster. Funderar på NCS S 0502-Y (vit) och lite mörkare tak, men har inte bestämt än.

.


Letar du efter rätt NCS-färg? Bygglovsansökan ska innehålla information om NCS färg på fasad, takbeläggning och fönster.

Ett tips! Man kan ladda ner NSC navigatorn gratis via denna länk.
Superbra grej när man vill få koll på alla färger till sin inredning!

Vill du ha mera information om NCS färgbeteckningar (natural color system)  (pdf) HÄR.

Välja färg till träpanel på gästhus/garage

Bara 7 av 45 färger får godkänt i Folksams fasad färgtest!
2010 testades 45 av de vanligaste utomhusfärger och resultatet visar att 21 utomhusfärger har efter två år möglat så mycket att Folksam helt avråder från köp. Resterande 17 färger har en långsammare mögelpåväxt, men är ändå tveksamma köp för den som ska måla om huset. 2012 släpper Folksam ett nytt resultat.

Folksams test av utomhusfärger är det enda oberoende testet av hur färgerna klarar sig i olika svenska klimat.

För att undersöka effekten av klimatet har testerna genomförts på fyra olika platser i landet: Alnarp utanför Malmö, Borås, Uppsala och Vindeln utanför Umeå. Färgerna bedöms utifrån mögel- och algpåväxt, krackelering och avflagning. Utifrån resultatet ges färgerna något av betygen; ”godkänt/bra köp”, ”tveksamt köp” eller ”underkänt/dåligt köp”. De bästa färgerna är i stort sett opåverkade av exponeringen medan de sämsta har omfattande brister, framförallt avseende mögelpåväxt.

Följande färgsystem får godkänt och klassas som ”bra köp” enligt Folksams färgtest (utan inbördes rangordning):

– Beckers Tradition Linoljefärg
– Engwall o Claesson Lasol Utv. Linoljefärg
– Alcro Bestå Täckfärg (akrylat)
– Gjöco Herrgård Maximal (akrylat/alkyd)
– Jotun Demidekk Optimal (akrylat/alkyd)
– Engwall o Claesson Lasol Fasadmatt 9000 (alkyd)
– Cuprinol Träfärg (alkyd)

För färgtestet i sin helhet HÄR

Linoljefärg, Akrylatfärg eller Alkydfärg?

LINOLJEFÄRG, dvs all oljefärg före 50-talet
Linoljefärger målas alltid minst 3 gånger på nytt virke utomhus. Grundningen ska avpassas efter virkets egenskaper och ge ett djupverkande skydd mot fuktupptagning samt stabilisera ytveden. Mellanstrykning har till uppgift att ge kulör och täckkraft samtidigt som den ska ge bra fäste för nästa strykning. Den avslutande slutstrykningen utgörs av något fetare färg med oljor som har bättre väderbeständighet.

Linoljefärg ska strykas tunt, man brukar ange ett frimärkes tjocklek för varje strykning. Det innebär att en liter mellan- eller färdigstrykningsfärg som regel ska sträckas till mellan 10 och 12 m2.

Det åtgår således betydligt mindre linoljefärg än andra system vilket ska beaktas vid en prisjämförelse.

Linoljefärgen låter panelen andas och kan aldrig skada underlaget. Linoljefärger som utsätts för regelbunden exponering av solen mattas relativt fort och efter ett antal år anar man ett kritskikt på den ytan. Färgen eroderar helt enkelt sakta bort och beroende av yttre omständigheter blir det förr eller senare dags att tillföra det färgskikt som försvunnit. Underhållet kräver normalt inte skrapning utan begränsar sig till rengöring av ytan innan man stryker på ny färg. De sidor av huset som är mindre utsatta för solen klarar sig betydligt längre. Man kan i många fall förlänga underhållsintervallet genom att stryka en transparent olja på den mest utsatta fasadsidan.

AKRYLAT, AKRYLLATEX, PVA- eller LATEX-FÄRG, ofta kallad ”plastfärg”
Vattenburen färg som innehåller små mängder av starka lösningsmedel och vanligtvis även konserveringsmedel, fungicider, filmbildare, konsistensgivare,  tensider, skumdämpare m.fl. tillsatser. Under senare år har man minskat mängden giftiga komponenter till förmån för miljön men med nackdelen att färgen gärna ruttnar i förpackningen efter en tid. Går du till färgbutiken så är det den här färgtypen man helst vill sälja till dig.

Färgen ger en elastisk, plastliknande och relativt tjock färgfilm som släpper in mer vatten än den kan ventilera bort. Den har förmågan att öppna sina porer när det regnar och stänga dem när solen lyser och fungerar därför som en membranpump.

Länge ansåg färgbranschen att latexfärg kunde målas direkt på trä utan grundmålning. Efter alla rapporter om rötskador föreskriver man grundmålning med oljegrund – vanligtvis en alkydgrund som dessvärre enbart förmår skydda virkets yta.

Efter några ommålningar med latexfärg ökar risken att färgskikten inte vill hänga kvar och målningen blir för varje nytt skikt allt tätare varvid risken för rötskador åter ökar.

ALKYDFÄRG, ALKYDOLJEFÄRG, ofta kallad ”oljefärg”
En konsthartsprodukt av högt förädlad vegetabilisk eller mineralisk olja. Alkydfärg av god kvalitet har god glansförmåga och väderbeständighet men blir med tiden spröd och spjälkar när bindemedlet åldrats och förlorat sin vidhäftning till underlaget. Alkydolja har en måttlig inträngningsförmåga i träets porer, bättre än akryllatex men betydligt sämre än linoljorna som kännetecknas av extremt små molekyler.

Alkyder kräver konventionellt stora mängder miljöskadliga lösningsmedel för att bli användbara. På senare tid emulgeras alkyden med vatten och halten lösningsmedel minskas då drastiskt. Detta bidrar till en betydligt bättre miljöanpassning men ger samtidigt ett tekniskt sett sämre skydd för virket.

Fakta om färgerna har jag hämtat på hemsidan till Kulturfärg

TIPS: Om det finns på bild på huset kan du också färgsätta det i Beckers STUDIO.

Ständigt alla dessa val…

Lämna ett svar