VVS-entreprenör

GOLVVÄRME

 • Trivselhus tillhandahåller golvvärmematerial.
 • Golvvärmeslingor monteras och ingjutes i betongplattan. Slingorna märks enligt installationsritning.
 • Golvvärmerören påfylls med propylenglykol från den 15 september till den 1 maj p.g.a. frysrisken. Urspolas väl innan anslutning sker till värmepumpen.
 • Flödesinjustering av respektive slinga enligt golvvärmeberäkningen.

RADIATORER

 • Byggherren tillhandahåller radiatorer med ventilarrangemang och termostater. Entreprenören tillhandahåller anslutningskopplingar.
 • Trivselhus tillhandahåller shunt.

GOLVBRUNNAR

 • Monteras vågrätt och så att erforderligt fall kan erhållas.
 • Betongbjälklag: Typgodkänd golvbrunn med bottenutlopp.

Installation av material tillhandahållet av Trivselhus
Montering och installation av material såsom diskbänk, tvättbänk, diskmaskin, tvättmaskin, wc-stolar, tvättställ, badkar, duschset, blandare, vattenutkastare i omfattning enligt VS-ritning.

TAPPVATTEN- & AVLOPPSSYSTEM

 • Tappvattenledningar utförs isolerade vid förläggning i utrymmen med hög temperatur.
 • Fördelningsskåp med läckindikering och slang till våtsäkrat utrymme levereras och monteras av entreprenören enligt ritning.
 • Synliga kall- och varmvattenledningar i wc, wc/d och bad utförs förkromade.
 • VA-mätarkonsol levereras och monteras vid första besöket efter husleverans.
 • Byggherren beställer vattenmätare och byggvatten hos kommunens VA avdelning.

Övrigt

 • Rörgenomföringar i torra rum förses med täckbrickor.
 • Tvättställ tätas mot kommod och kakel.

BERGVÄRME

 • Trivselhus tillhandahåller värmepump med separat kombiberedare och med rörsats för sammankoppling.
 • Avstängningsventiler monteras till vatten och värmerör.
 • Trivselhus tillhandahåller beräkning av aktivt borrhål i normalt berg. Hänsyn till bergart skall tas om den är sämre ur värmeutvinning.
  Totalt borrdjup = aktivt borrhål + avståndet från marken till grundvattenyta.
 • 6 m foderrör ingår. Avvikelser prisregleras.
 • Totalt borrdjup ingår enligt entreprenadkontrakt. Avvikelser prisregleras.
 • Borrning av energibrunn enligt Normbrunn, grävning av förläggningsdike, kollektorrör läggs provtrycks och påfylls, återställning mark, igångkörning värmepump, avluftning och injustering.
 • Borrhålet skall märkas ut. Provtryckningsprotokoll och brunnsprotokoll överlämnas till beställaren.
 • Max 6 m mellan borrhål och värmepump.

Övrigt

 • Kulvert mellan hus och gästhus/garage.

VVS-installationerna utförs enligt gällande branschregler ”Säker Vatteninstallation”.

Lämna ett svar