Hantverkare med yrkesstolthet

Yrkesstoltheten har ersatts av ge kunden det pris som kunden vill betala.

Vi börjar med att bygga gäststugan och garaget. Det ger oss möjlighet att lära känna snickarna och träffa underentreprenörerna som ska komma i fråga för det stora huset.

Det är inte helt lätt att finna entreprenörer. Jag har stött på hantverkare som behandlar kunder som mindre vetande.

Ganska snart börjar man fundera på vilka som försöker lura en. Det är inte lätt att ha kontroll på kostnaderna allt verkar vara dyrare än i Trivselhus kalkyl.

När man inser vad det kostar att bygga hus kommer de flesta att fråga sig om det inte kan göra något själva för att reducera kostnaderna. Det kan vara smart att göra upp med entreprenad om att ha möjlighet att köpa in material om priset är mer fördelaktigt för dig, i förhållande till det pris som blivit offererat av entreprenören.

Det är viktigt att visa tillit till de entreprenörer som du valt. Jag vill att hantverkarna ska ha en dialog och ringa mig och fråga om hur jag vill ha det snarare än att de ska fatta egna beslut om hur problem ska lösas.  Jag tror att det är möjligt och viktigt att skapa en bra relation till de människor jag anlitar för bygget. Det gäller att skiljer agnarna från vetet. Jag måste tro på de som ska bygga huset och att det ligger i deras intresse att bygga ett bra och vackert hus.

Det visade sig svårt att finna en lokal byggfirma. Det behöver inte vara negativt. Många hantverkare sätter igång arbete och försvinner sedan iväg till annat jobb. På så sätt kan de arbeta åt flera kunder samtidigt, och eftersom de börjat sitt arbete så väntar kunden snällt tills de kommer tillbaka. Det kommer inte att vara något problem om hantverkarna enbart arbetar med vårt hus.

Lämna ett svar