Bergvärme eller jordvärme?

Berg och jordvärme är en miljövänlig och långsiktig teknik som i praktiker lyfter upp sommarsolen ur marken och förvandlar den till varmvatten för uppvärmning av huset! Tekniken är i princip underhållsfri och i längden lönsam.

Bergvärme
Pumpen hämtar värme från berggrunden och grundvattnet med en cirkulerande vätska i en slang i ett borrhål. Borrdjupet är mindre än 200 meter och avståndet mellan hålen ska vara minst 20 meter. Bergvärme kostar runt 150.000 kr. Men under kalla vinterdagar krävs en elpatron som backup.

+ Kräver ingen stor tomtyta.
– Dyrare installation. Priset variera mycket när det gäller själva borrningen.

Jordvärme
Pumpen fungerar på samma sätt som bergvärmepumpen skillnaden handlar om var värmen hämtas. Jordvärmepumpen har en slang med en cirkulerande vätska som är nedgrävd i marken på 1-1,5 meters djup. Det fungerar bäst i lerjord. Du behöver ganska stor tomt för att få bästa effekt. Jordvärme är något billigare än bergvärme det kostar cirka 100.000 kr

+ Ca 50.000kr billigare vid installation
– Kan innebära problem för vegetationen eftersom tomten faktiskt kyls ned när den snor åt sig värmen.

Lämna ett svar