Installation av bergvärme

En komplett bergvärmeinstallation består av flera olika arbetsmoment. Under normala omständigheter påbörjas installationen med att en energibrunn borras. Detta brukar normalt ta en till tre arbetsdagar. I samband med detta grävs ett förläggningsdike mellan energibrunn och husvägg och samtidigt sker ofta håltagning i yttervägg för kollektorröret.

Först görs elinstallation, därefter inkoppling mellan värmepump och vattensystem. Nästa steg är att koppla ihop värmepumpen med energibrunnen via kollektorrören, som dragits in genom ytterväggen. När detta skett fylls kollektorrören och värmesystemet med vätska.

Därefter återstår igångkörning, avluftning och inställning av värmepumpens styr- och reglerutrustning.

Att installera värmepumpen och borra energibrunnen brukar normalt ta tre till fem arbetsdagar. För att du inte skall vara utan värme och varmvatten kopplas värmepumpens elpatron – eller annan värmekälla som du har tillgång till – in på värmesystemet under installationstiden.

Ekonomi
Kostnaden för en komplett installation av ett bergvärmesystem varierar beroende på förutsättningarna för ditt hus.

Här följer några punkter som kan påverka offerterna och priset:

  • Djup från markyta till berg.
  • Borrhålets längd.
  • Värmepumpens storlek.
  • Tillägg i det vattenburna systemet, exempelvis fläktkonvektorer, radiatorer eller golvvärme.
  • Extra elinstallation.

Se tidigare inlägg Bergvärme eller jordvärme? & Så här fungerar bergvärmepump

Lämna ett svar