Redo för nästa rond..

Arbetet får INTE påbörjas innan tekniskt samråd har skett och ett start besked har utfärdats.

TEKNISKT SAMRÅD

Dagordning (PBL 10 kap 11-20§§)

 1. Arbetets planering och organisation
 2. Byggherrens förslag till kontrollplan (enligt 10 kap 6-8§) och det handlingar i övrigt som byggherren har gett in
 3. Behov av arbetsplatsbesök eller andra tillsynsåtgärder
 4. Behov av byggfelsförsäkring och/eller ett färdigställandeskydd
 5. Behov av utstakning
 6. Behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked
 7. Behov av ytterligare sammanträden
  Kram på tillstånd av eller anmälan till någon annan myndighet
 8. Övrig information

Följande handlingar ska lämnas till bygglovsavdelningen helst en vecka före men senast vid sammanträdet:

 • Förslag till kontrollplan
 • Brandskyddsbeskrivning beräkning av den specifika energianvändningen
 • Byggfelsförsäkring/färdigställandeskydd
 • VA-anmälan ska vara inskickad till och godkänd av NSVA

Lämna ett svar