Så mycket dyrare blir ditt bolån

Riksbanken fortsätter att höja räntan framöver. Avgörande är hur det går i USA, eurokrisen och konjunkturen i Sverige.

För ett år sedan började Riksbanken att höja reporäntan, som då låg på 0,25%. Nu man från 1,75% till 2,0%, vilket är den sjunde höjningen med en kvarts procentenhet.

Bolåneränta fungerar så här

Den ”rörliga räntan”, som binds för tre månader i taget styrs av vad din bank i sin tur får betala för att låna upp pengarna på kort sikt. De korta marknadsräntorna påverkas direkt av Riksbankens förändringar av reporäntan.

Lån med längre bindningstider, 1-10 år styrs av de långa marknadsräntorna som bankerna får betala. De påverkas mer av utvecklingen internationellt, till exempel oron för konjunkturen i USA och för utvecklingen i Grekland med flera EU-länder.

Kostnader för rörligt lån
Hur en räntehöjning fördyrar kostnaden för ett rörligt lån, kronor per månad.

KÄLLA: Institutet för privatekonomi, Swedbank

Lämna ett svar