BlogglistorFastigheter


Hem & Inredning
Vi hoppas att din upplevelse på bloggen har varit bra.
Vi tar tacksamt emot din röst genom att du klickar på Byggahus & Vi Bygger Hus klicka på logon (nytt fönster öppnas). Röstningen sker genom att du klickar på stjärnorna.


Vi som bygger

Att bygga hus är spännande,jobbigt,slitsamt och krävande.

Det är ganska tråkigt att gå igenom avtal,offerter och göra kalkyler men kräver minst lika mycket tid och uppmärksamhet som de mer njutningsfulla,som inredning och materialval. [...]

VVS-entreprenör

GOLVVÄRME Trivselhus tillhandahåller golvvärmematerial. Golvvärmeslingor monteras och ingjutes i betongplattan. Slingorna märks enligt installationsritning. Golvvärmerören påfylls med propylenglykol från den 15 september till den 1 maj pga. frysrisken. Urspolas väl innan anslutning sker till värmepumpen. Flödesinjustering av respektive slinga enligt golvvärmeberäkningen. RADIATORER Byggherren tillhandahåller radiatorer med ventilarrangemang och termostater. Entreprenören tillhandahåller anslutningskopplingar. Trivselhus tillhandahåller [...]

Byggentreprenör

BYGGNADSARBETE/MONTERING Komplett byggnadsarbete/montering invändigt och utvändigt (som tex montering väggblock,takstolar,takskivor,bärläkt,nockplanka,vindskivor,gavelutsprång,takfot,takavvattning,innertak,innerväggar,innerdörrar,lister,smygar,fönsterbänkar,kök,kommoder,innertappa). Leverans och montering av fönster- och dörrbleck vid murade ytterväggar. Ventilationsdragning av frånluftsventilation. Erforderlig inklädnad av ventilationskanaler,VA-rör,golvvärmefördelare. Montering av 45 mm skivisolering på vindsbjälklag under [...]

Brev från bygglovsavdelningen…

Bygglovsavdelningen har i brev 2011-08-16 begärt att få in fler uppgifter för att kunna fortsätta arbeta med ärendet. Vi ber er komplettera med följande:Anpassning till befintliga marknivåer samt gata bör studeras. Med fördel ersätts redovisade trappor med marklutningar så att byggnaden (får en lägre nivå) blir tillgänglig enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. Befintliga [...]

Infällda högtalare i taket

Vi funderar på att ha infällda högtalare i taket. Och vi vill inte ha trådlöst. Vi önskar separat volymkontroll i varje rum. Och att det går att koppla in datorn och även iPhone med bluetooth. Hur löser man detta på enklaste (billigaste) sätt? [...]